Sprints

Ontmoetingen met vragers, veranderaars & vernieuwers

image

Transformsprints

We organiseren regelmatig Transformsprints. Dat zijn ontmoetingen waar veranderaars, vernieuwers en verbinders met elkaar vinden en tot doorbraken kunnen komen in hun persoonlijk denken én in doorvertaling naar nieuw beleid, nieuwe waarde modellen en technische en sociaal maatschappelijke oplossingen. Een sprint bestaat uit meerdere bijeenkomsten rondom een hoofdvraag.

Vanuit het toekomstperspectief

In sprints pakken we problemen uit het nu aan, maar we redeneren altijd vanuit de toekomst. De Wereld van B principes dienen als uitgangspunten voor het vormen van oplossingen. In de bijeenkomsten werken we aan nieuwe oplossingen met respect voor wat er is.

Kopieerbare oplossingen

In de sprints willen we kopieerbare oplossingen ontwikkelen die zorgen voor opschaling. We willen dat lokale ecosystemen er actief mee aan de slag kunnen gaan. We zijn ons ervan bewust dat dit soms betekent dat er regelgeving aangepast moet worden, dat is dan ook geen taboe. Om te zorgen dat de praktijk ze omarmt toetsen we de oplossingen aan een aantal criteria:

 1. De oplossingen zijn intuïtief en simpel uitlegbaar;
  Essentieel, want anders begrijpen mensen het niet.
 2. Er moet een positieve businesscase zijn en de oplossingen zijn financierbaar;
  Dat betekent dat ze waarde hebben. Het kan wel zijn dat er innovatieve financieringsmogelijkheden voor ontwikkeld moeten worden of regels aangepast moeten worden om het financierbaar te maken.
 3. Mag het volgens wet- en regelgeving?;
  En als het niet mag, waarom dan niet en wat is er nodig om het aan te passen.
 4. Alle spelers van belang voor de oplossing moeten het willen;
  Dat zorgt voor een intrinsieke drive van systeempartijen.
 5. Het noodzakelijk menselijk kapitaal moet er zijn of kunnen ontstaan;
  Het tekort aan mensen is een enorm probleem, idealiter is het arbeidsbesparende innovatie.

Sprints waar we nu aan werken:

Verslagen van bijeenkomsten

Hieronder publiceren we de verslagen van de ontmoetingen die we organiseren zodat mensen die geïnteresseerd zijn de kennis in de praktijk kunnen toepassen. Onder projecten kan je terugvinden waar we aan werken, bij de agenda worden nieuwe bijeenkomsten aangekondigd.

De gemeentelijke energiesysteemafdeling van de toekomst - 14 december

image

Energie en ruimtelijke ontwikkelingen gaan samen. Plannen maken voor de leefomgeving heeft geen zin zonder aanpak voor energie. De beschikbaarheid daarvan is niet meer vanzelfsprekend. Gemeenten spelen een coördinerende rol in het nieuwe (deels) gedecentraliseerde energiestelsel. Maar hoe moet dat? Hoe ziet die gemeentelijke energiesysteemafdeling er in de toekomst uit? De gemeente Amersfoort vroeg het aan Transform, het voorlopersnetwerk in de energietransitie. 

Lees hier het verslag van de bijeenkomst op 14 december 2023 

Expertbijeenkomst 'Mobiliteit = Energie' - 10 oktober

Op 10 oktober kwamen we met een exclusief gezelschap van voorlopers in mobiliteit en energie bij elkaar op initiatief van Transform en het Missieteam D+ van het missiegedreven innovatiebeleid van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, Rijkswaterstaat.

De bijeenkomst was een inhoudelijke kick off van de samenwerking met als kernvraag:

“Hoe kan duurzame mobiliteit een katalysator zijn voor de ontwikkeling van decentrale energienetwerken?

Transform en het missieteam zijn na een aantal verdiepende bijeenkomsten tot de conclusie gekomen dat mobiliteit te weinig als kans gezien wordt voor de energietransitie. We zijn ervan overtuigd dat duurzame mobiliteit ook vaak een versneller kan zijn, mits gecombineerd met andere vraagstukken. Daarom nodigen we voorlopers uit de energietransitie én voorlopers uit de wereld van mobiliteit uit om samen dit perspectief concreet te maken.

Lees het verslag van deze bijeenkomst hier

image

De waarde van lokale energiesystemen - 31 augustus

image

Vermindering van de netcongestie. Betaalbare en beschikbare energie. Sociale samenhang. Lokale energiesystemen hebben een groot potentieel. De toegevoegde waarde gaat verder dan euro's en petajoules. De grote winst zit in een collectieve benadering; gezamenlijk investeren in energie loont. Het vraagt een verandering in het denken - en in bestaande systemen - om decentrale systemen te realiseren en integreren.

Op initiatief van Erik ten Elshof (ministerie van EZK) kwamen 70 vernieuwers uit het TRANSFORM-netwerk bijeen om de waarde van lokale energiesystemen te beschrijven en te onderbouwen. De bijeenkomst was op 31 augustus bij Alliander in Arnhem.

Lees het verslag van deze bijeenkomst hier

Start sprint adaptief beleid - 29 juni 2023

Beleid heeft ‘magische’ kracht om de samenleving te veranderen. Maar beleid is ook gestolde kennis die nieuwe ontwikkelingen enorm in de weg kan zitten. Is er een aanpak te bedenken om beleid snel en goed aan te passen als in de uitvoering blijkt dat dit nodig is? 

Die vraag ligt op tafel op een zomerse middag in een zaaltje bij NP RES. Adviseurs en strategen van marktpartijen, verschillende overheden en netbeheerders bundelen deze middag hun denkkracht. De bijeenkomst is een initiatief van Transform, de innovatiecommunity die gesteund wordt door NP RES, het ministerie van EZK, Essent en de Topsector Energie.

Lees hier het verslag

Digital Twin als toekomstvoorspeller voor Emmen - 30 mei 2023

Digitale aansturing van het energiesysteem

Op 30 mei organiseerden de gemeente Emmen, de provincie Drenthe samen met de Club van Wageningen en het platform Transform een startbijeenkomst in Emmen. Emmen roept de hulp in van de leden van Club van Wageningen en Transform om te onderzoeken wat er nodig is om een eerlijk, inclusief en democratisch bestuurbaar digitaal energie ecosysteem te realiseren rondom energiehubs en Holonen. Er zal een meerjarig programma in Emmen lopen en we hebben de kans om samen langere tijd op te trekken. Dat is enorm waardevol omdat we op deze manier een praktijkcasus kunnen koppelen aan belangrijke vraagstukken rondom het decentraliserende energiesysteem zoals de governance, wet en regelgeving en digitalisering. We hebben de intentie meerdere sprints/ bijeenkomsten te organiseren waarin we bijvoorbeeld willen komen tot de ontwerp-principes voor digitalisering, een vertaling van de principes van de Wereld van B.

Lees hier het verlag van de bijeenkomst.

Koers bepalen bij Essent - 17 februari 2023

De kracht van het verbinden van vragers, vernieuwers en veranderaars

Op 17 februari 2023 organiseerden we de eerste vervolgbijeenkomst na Transform.Hackathon met de deelnemers. Het was een ontmoeting waar Essent als gastheer optrad en waar we de kern van de vragers, veranderaars en vernieuwers hebben uitgenodigd.

Op de bijeenkomst kwamen de meest kansrijke teams, de challenge owners en een aantal JEDI van Transform.Hackathon bij elkaar. Bijzonder om de kracht van het netwerk direct weer te ervaren. Op de bijeenkomst hebben we de resultaten van de hackathon besproken, samen gekeken naar het vervolg en gewerkt aan de concrete sporen waar we mee verder wilden. Het resultaat is een solide basis voor de inhoudelijke koers van Transform voor de komende periode.

Lees hier het verslag van de bijeenkomst.

De oorsprong: Transform.Hackathon - 31 okt. tot 2 nov. 2022

Aftermovie

De hackathon

In oktober 2022 vond de Transform.Hackathon plaats, de oorsprong van het platform. Een 48-uur durende hackathon waarin we met 200+ mensen grote systemische vraagstukken uit het huidige energiesysteem gingen 'hacken'. Het was een evenement waar we de vragers, vernieuwers en veranderaars voor het eerst aan elkaar verbonden hebben.

Een uitgebreide terugblik op de hackathon vind je hier.