Project

Mobiliteit als motorblok van lokale energiesystemen

Geplaatst op 30 augustus 2023, 16:20 uur
Illustration

Het Expertteam Energiesysteem (ETES) heeft vastgesteld dat de sleutel tot een duurzame transformatie van het Nederlandse energiesysteem grotendeels ligt in de elektrificatie van bestaande fossiele brandstoffen. Een verschuiving die naar verwachting 70% van onze benodigde omzetting naar duurzame energiebronnen zal aandrijven. 

Deze verschuiving zal ons elektriciteitslandschap ingrijpend veranderen. Neem bijvoorbeeld het huidige elektriciteitsverbruik van 120 TWh per jaar in Nederland. We kijken vooruit naar 2050, waar we een toename van 300 tot 400% verwachten. Deze stijging wordt aangewakkerd door enkele cruciale ontwikkelingen. Denk aan de elektrificatie van industriële processen, de vergroening van warmtegebruik in onze gebouwde omgeving, en de overgang naar elektrisch personen- en vrachtvervoer. 

Bij deze evolutie in duurzame mobiliteit, gedreven door onder andere de opkomst van zero-emissie stadsverkeer en breed toegankelijke voertuigen, zien we een zinderende toekomst voor elektrisch vervoer. Dit zal ongetwijfeld leiden tot een ongekende vraag naar elektrische laadinfrastructuur. En daar waar er vraag is naar elektriciteit, groeit ook de behoefte aan lokaal opgewekte duurzame stroom. 

Toelichting

De opkomst van dergelijke grote vermogens op lokaal niveau kan resulteren in congestie en potentiële belemmeringen voor andere ontwikkelingen in de regio. Maar laten we niet vergeten dat deze moderne elektrische voertuigen niet alleen krachtig zijn op de weg, maar ook qua technologie. Ze zijn uitgerust met geavanceerde IT-toepassingen, zoals autonome rijfuncties. Wat als we deze intelligentie kunnen bundelen met hun lokale impact om als het ware het kloppend hart van decentrale energiesystemen te vormen? 

De lokale mobiliteitssystemen kunnen fungeren als coördinatoren van slimme vraag en aanbod, en zelfs helpen bij het balanceren van lokaal opgewekte elektriciteit. Met de krachten gebundeld door Transform, het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, Rijkswaterstaat en Topsector, gaan we dieper graven in deze mogelijkheden. Hoe kunnen we duurzame mobiliteit omzetten in een katalysator voor de ontwikkeling van gedecentraliseerde energienetwerken? Van woonwijken tot bedrijventerreinen en langs snelwegen.

Kijkend naar de horizon zien we al vroege voorbeelden van deze samensmelting in Nederland. Neem bijvoorbeeld het WattHub XL in Geldermalsen, waar zware voertuigen direct worden opgeladen met elektriciteit van nabijgelegen zonne- en windparken. Dit is nog maar het begin. 

Laten we samen verkennen hoe deze motorblokken van lokale energiesystemen eruit kunnen zien, vanuit de vernieuwende principes van de wereld van B. Met de gezamenlijke inspanningen van experts, frisse denkers en innovators uit zowel de energie- als de mobiliteitssector, gaan we deze twee werelden verbinden en nieuwe perspectieven ontdekken.

Wat is een Transform sprint?

Transformsprints zijn ontmoetingen waar veranderaars, vernieuwers en verbinders met elkaar tot doorbraken kunnen komen in hun persoonlijk denken én in doorvertaling naar nieuw beleid, nieuwe waardemodellen en technische en sociaal-maatschappelijke oplossingen. In de sprints ontwikkelen we kopieerbare oplossingen waar lokale ecosystemen zelf actief mee aan de slag kunnen gaan. De sprints bestaan uit 6 verschillende fasen. Lees hier meer over onze sprints.

Init.
Illustration
 
Deel dit: