Project

Een nieuw waardenmodel voor lokale energiesystemen

Geplaatst op 28 juni 2023, 14:12 uur
Illustration

In een gedecentraliseerd duurzaam energiesysteem moeten incentives gecreëerd worden waarmee het lokaal balanceren daadwerkelijk weer loont. Immers is het doel semi autonome netwerken te creëren die de hoofdstructuur van Nederland ontlast en burgers en bedrijven weerbaarder maakt voor de impact van fossiele brandstoffen. Dit vereist een nieuw waardenmodel waarvan we de ontwerprichtlijnen nog niet kennen en nog moeten ontdekken welke vormen daarbij passen. En wat nemen we mee van het bestaande systeem? Wat moeten we ombouwen en wat afbreken?

Toelichting

Voorlopige sprintvraag luidt: welk lokaal waardemodel kan ervoor zorgen dat het opwekken van energie dicht bij en op hetzelfde moment als de vraag loont? Zeker als dat betekent dat de infrastructuur ontlast wordt. Wat betekent dat voor de rollen zoals balans programma verantwoordelijkheid? Wat zijn de consequenties voor belastingen? En wat betekent het voor de verhouding tussen het individuele en collectieve belang?

De opwek van elektriciteit en energie vindt steeds meer plaats op en rond de gebouwen, buurten, dorpen en regio’s waar de vraag daadwerkelijk plaatsvindt. En die ontwikkeling zal de komende tijd verder versterkt worden met de doelen ambities uit het klimaatakkoord. Naar het advies van Outlook team 2050 zullen Lokale Energiesystemen een belangrijke rol spelen in het toekomstig energiesysteem van Nederland. Het opwekken van energie in nabijheid van de vraag heeft echter in het huidige marktmodel beperkte waarde. Elektriciteit wordt via leveranciers verhandeld op landelijke markten waar ook één landelijke prijs tot stand komt. Het concept van ‘energie delen’ geeft een belangrijke impuls aan deze vraagstelling. Dit is een nieuwe ontwikkeling en een kernelement van lokale energiesystemen waarbij het waarom, hoe en wat moet nog uitkristalliseren.

Wat is een Transform sprint?

Transformsprints zijn ontmoetingen waar veranderaars, vernieuwers en verbinders met elkaar tot doorbraken kunnen komen in hun persoonlijk denken én in doorvertaling naar nieuw beleid, nieuwe waardemodellen en technische en sociaal-maatschappelijke oplossingen. In de sprints ontwikkelen we kopieerbare oplossingen waar lokale ecosystemen zelf actief mee aan de slag kunnen gaan. De sprints bestaan uit 6 verschillende fasen. Lees hier meer over onze sprints.

Lopend
Illustration
 
Deel dit: