Een ontmoetingsplaats voor vernieuwers

Transform is ontstaan vanuit Transform.hackathon: een evenement van drie dagen met als slogan: For the future of energy! Het evenement was een veilige, creatieve hub, waar samen met voorlopers uit de energiewereld en daarbuiten bestaande gedachtenpatronen werden doorbroken, nieuwe perspectieven werden aangeboden en vooral nieuwe samenwerkingen werden vormgeven. 

Op verzoek van velen blijven we daarmee doorgaan in de vorm van een ontmoetingsplaats met een doorlopend jaarprogramma. Tijdens deze ontmoetingen werken we aan nieuwe modellen voor het systeemvraagstukken omdat wij geloven dat deze nodig zijn om de transitie naar een robuust, schoon, rechtvaardig en lokaal energiesysteem mogelijk te maken. We schuwen geen onderwerp en komen met elkaar tot het hart van de transitie en brengen de menselijke maat in de transitie.

Onze ontmoetingsplaats is een veilige omgeving waarin veranderaars, vernieuwers en verbinders met elkaar vinden en tot doorbraken kunnen komen in hun persoonlijk denken én in doorvertaling naar nieuw beleid, nieuwe waarde modellen en technische en sociaal maatschappelijke oplossingen.

image

Deze afbeelding is een schematische weergave gemaakt door Ruurd Priester in 2022 en toont de verschillende verbindingen in een verandernetwerk. 

Complexe vragen simpele oplossingen

image

Deze afbeelding toont schematisch de 6 fases van een sprint

Transform is een beweging, een verandernetwerk dat streeft naar het oplossen van systemische issues in het energiedomein. We bieden mensen de ruimte hun ideeën te delen en organiseren ontmoetingen. Dat doen we met Transformsprints. Daarin werken we gezamelijk aan nieuw perspectief door systeemoplossingen te ontwikkelen vanuit verlangen het ongemak bij het huidige systeem weg te nemen.

Kopieerbare  en schaalbare oplosslngen

In Transform sprints ontwikkelen we kopieerbare oplossingen ontwikkelen die zorgen voor opschaling. Alles wat wij ontwikkelen is van iedereen. We willen dat lokale ecosystemen er actief mee aan de slag kunnen gaan. Om te zorgen dat de praktijk ze omarmt moeten deze oplossingen voldoen aan een aantal criteria:

 • De oplossingen zijn intuïtief en simpel uitlegbaar;
 • De oplossingen zijn financierbaar;
 • Er moet een positieve businesscase zijn;
 • Het moet mogen volgens de wet- en regelgeving (ook als deze ervoor aangepast moet worden)
 • Alle spelers van belang voor de oplossing moeten het willen;
 • Het noodzakelijk menselijk kapitaal moet er zijn of kunnen ontstaan

Podium voor kansrijke oplossingen

Wat er voortkomt uit Transform is voor iedereen. Als partijen kansen zien in het opschalen van oplossingen mogen ze deze vrijelijk gebruiken. natuurlijk zoeken wij actief in het netwerk naar mensen die initiatiefnemeers van oplossingen kunnen steunen met middelen of netwerk. Zelf hebben wij die middelen niet.

Lees meer over onze Transform sprints.

Vanuit het perspectief van de toekomst

Alle oplossingen die we als Transform netwerk willen creëren willen we ook toetsen. Dit doen we aan de hand van de principes van De Wereld van B, oftewel vanuit het toekomstige, duurzame systeem gedacht. Of dit de juiste principes zijn weten ook wij niet zeker. Ze helpen ons om decentrale, duurzame en future proof oplossingen te bedenken vanuit een ander perspectief en niet enkel oplossingen die redeneren vauit wat er nu kan en mag. 

In De Wereld van B… 

 • wordt alles aangedreven door hernieuwbare energie
 • is energie toegankelijk voor iedereen
 • is ons energiesysteem verbonden met de leefomgeving
 • is de infrastructuur niet gecentraliseerd maar gedistribueerd
 • is er lokale balans

Klik hier als je meer wilt lezen over De Wereld van B principes

image

Deze afbeelding toont een illustratieve interpretatie van de spreuk : “You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete.” van Buckminster Fuller

team.transform

Het team werkt op dagelijkse basis aan Transform. Samen verbinden we de vernieuwers, de veranderaars en de vragers door actief met ze te communiceren en door ontmoetingen te organiseren. Online en offline.

Xander en Lennart kan je altijd benaderen voor vragen waar je in vast loopt, vragen die groter zijn dan wat je zelf kan oplossen, of inspiratie die je wilt delen. Dat kan persoonlijk of via het contactformulier.  Maar wacht niet op ons. Deel je vragen, inspiratie en projecten zelf ook op de site in het prikbord of bij de projecten. Via de nieuwsbrief komt het dan vanzelf bij het netwerk terecht.

Regieteam

Transform is een netwerkorganisatie die in dienst staat van de opgave om samen een robuust, schoon, rechtvaardig en lokaal energiesysteem te realiseren. Het regieteam helpt het team om de inhoudelijke koers vast te stellen. Hieronder zie je wie er onderdeel van ons regieteam zijn

Partners

Onze partners maken het netwerk mogelijk door middelen beschikbaar te stellen zodat we ontmoetingen kunnen organiseren, online en offline. Zij zien het belang van een tussenruimte waar we samen nieuwe oplossingen kunnen ontwikkelen. Zonder hen zou Transform niet mogelijk zijn.