Transform.Hackathon 2022

For the future of energy! Start van een beweging:

Van 31 oktober tot en met 2 november 2022 vond Transform.Hackathon plaats. Deze driedaagse hackathon was een initiatief van het Nationaal Programma Regionale Energie Systemen (RES), het ministerie van Economische Zaken & Klimaat en Unify.energy. Op Fort Voordorp kwamen 230 invloedrijke voorlopers uit de energietransitie bij elkaar om samen te werken aan baanbrekende concepten en experimenten voor het energiesysteem voor morgen. Slogan: For the future of energy! De initiatiefnemers willen een beweging op gang brengen die met vernieuwende systeemoplossingen komt, die de weg vrij maken naar een nieuw energiesysteem dat duurzaam is. Lees hier meer over de beweging die uit de Hackathon ontstaan is.

Die energie, drive en enthousiasme van alle betrokkenen laat zich moeilijk vastleggen op papier. De evaluatiecijfers van de deelnemers wel, en die spreken voor zich. Van de 200 deelnemers zou 96% deelname aan de hackathon aanbevelen aan hun netwerk en de overall waardering van Transform. Hackathon is een 8,3. Om de impact van Transform.Hackathon en de beweging te ervaren moet je er onderdeel van zijn. De video’s die zijn gemaakt geven deze dynamiek deels weer. 

Aftermovie hackathon 2022

Partners en initiatiefnemers

image

De resultaten

Transform.hackathon in a nutshell:

 • 200 deelnemers
 • 48 uur intensieve samenwerking
 • 30 aansprekende en deskundige experts
 • 26 teams
 • 4 systemische vraagstukken
 • +9.000 uur aan co-creatie
 • 1 kansrijke concepten
 • 1 maatschappelijke opgave
 • diverse carrière switches
 • een succesvolle werkmethode voor
  grootschalige systeeminnovatie

De challenges

Institutional

image

MORE SOVEREIGNTY THROUGH REGULATION

Challenge van Ministerie van Economische Zaken & Klimaat / TopsectorEnergie

Hoe kunnen we binnen 10 jaar een netwerk van zelf balancerende netdelen (energyhubs) ontwikkelen die de nieuwe standaard is voor een weerbaarder Nederlands energiesysteem? Wat voor instituties en wetgeving hebben we daarvoor nodig? 

Stewardship

image

BALANCE WITHOUT CONTROL

Challenge van Enexis / Alliander / Stedin

Hoe kunnen we het energiesysteem continue laten streven naar lokale energiebalans, zodat de innovatieve, lokale en duurzame oplossingen die nodig zijn (zoals opwek, opslag en verbruik combineren) vrij spel krijgen?

Value

image

INCREASING VALUE THROUGH SELLING LESS

Challenge van NVDE / EnergieSamen / Essent / GroenLeven / RWE

Hoe gaan we nieuwe waardemodellen ontwikkelen die lokale uitwisseling van energie simpel, effectief en toepasbaar maakt, zodat iedereen kan meedoen en bijdragen aan de transitie?

Space

image

SHIFTING FROM BATTLE TO COLLABORATION

Challenge van VNG / IPO / Ministerie van Binnenlandse Zaken

Hoe kunnen we de competitie om de ruimte in Nederland ombuigen tot een vruchtbare samenwerking zodat energie een natuurlijk onderdeel is van iedere opgave?