Bericht

Inhoudelijke koers bepalen met het netwerk- 17 februari 2023

Geplaatst op 15 juni 2023, 12:00 uur
Illustration

Op 17 februari organiseerden we de eerste vervolgbijeenkomst na de hackathon. Het was een ontmoeting waar Essent als gastheer optrad.

Op de bijeenkomst kwamen de meest kansrijke teams, de challenge owners en een aantal JEDI van Transform.Hackathon bij elkaar. Bijzonder om de kracht van het netwerk direct weer te ervaren. Op de bijeenkomst hebben we de resultaten van de hackathon besproken, samen gekeken naar het vervolg en gewerkt aan de concrete sporen waar we mee verder wilden. Het is de basis voor het vervolgprogramma van Transform het platform.

Van een evenement naar een platform
We merkten dat er een brede behoefte besond aan een multi-stakeholder netwerk dat veranderaars vanuit beleid en praktijk bij elkaar brengt en waar met een open blik aan oplossingen kan worden gewerkt. Een plek voor vragen die deze veranderaars niet in hun eigen context op kunnen lossen. Dit is waar Transform het platform ontstaan is. De hoofdvraag van het platform is aangescherpt ten opzichte ven de hoofdvraag van de Hackathon. Op de Hackathon werkten we aan nieuwe modellen die de oude overbodig maken. Met het platform organiseren we ontmoetingen waar we werken aan nieuwe modellen voor het regionale en lokale niveau en de aansluiting daarvan bij het bestaand systeem. 

Inhoudelijke koers
Waar we als beweging aan werken is constant in ontwikkeling, in beweging. Als startpunt voor de inhoudelijke koers van het platform hebben we de analyse van alle canvassen uit de hackathon genomen met een focus op de als kansrijk gedefinieerde concepten. Vervolgens hebben we de vraag beantwoord: Wat is er nodig om De Wereld van B dichterbij te brengen?

Samen met de deelneemers van de bijeenkomst zijn we tot de volgende aannames gekomen, met deze aannames gaan we in projecten aan de slag:

  • We hebben meerschalige beleidsontwikkeling nodig waar je kan experimenteren om wetgeving te ontwikkelen;
  • We hebben lokale waardesystemen nodig die zorgen dat lokaal uitwisselen en balanceren waardevol wordt;
  • We hebben een gelaagd energiesysteem nodig waarin de lagen zelfstandig en door logische koppelingen in samenhang balanceren;
  • Wat is nodig om lokaal en regionaal zeggenschap en eigenaarschap anders te organiseren en juridisch te borgen zodat we beter samenwerken om het nieuwe decentrale systeem te bouwen.

Met de aanwezigen op de bijeenkomst hebben we een eerste slag geslagen en in beeld gebracht waar we vastlopen en met wie we aan de slag moeten om te werken aan oplossingen. Waar we verder aan werken zullen we delen in het onderdeel projecten.

Deel dit: