Project

Hoe kunnen beleid en beleidsmakers meer adaptief worden?

Geplaatst op 28 juni 2023, 13:33 uur
Illustration

De energietransitie gaat snel, heel snel. nieuwe oplossingen en maatregelen volgens elkaar snel op. Tegelijk is er betrouwbaar beleid nodig. Beleid dat zorgt dat het energiesysteem overeind blijft en dat bewoners en ondernemers erop kunnen bouwen.

Toelichting

Voorlopige sprintvraag luidt als volgt:

  • Hoe kan beleid en kunnen beleidsmakers meer adaptief worden (het beleid meer 'Sense & Respond' maken)? Wat vraagt dat van het 'beleidssysteem'? Hoe zorgen we ervoor dat voegtijdig signalen opgevangen worden en tot aanpassing leiden?
  • Welk beeld hebben we hierbij van het ‘beleidssysteem’ voor lokale energiesystemen (welk soort beleid, welke beleidsmakers)? 

De ontwikkelingen gaan lokaal hard. Bedrijven, energiecoöperaties, energiegemeenschappen nemen initiatief en hebben behoefte aan ruimte daarop toegesneden kaders in beleid en regelgeving, en soms ruimte om te experimenten. Daarvoor is nieuw beleid nodig wat de transitie vooruit helpt en richting en versnelling geeft aan het toekomstige energiesysteem. Dit vraagt snellere en kortere feedbackloops tussen beleid en praktijk zodat ze adaptief met ontwikkelingen in de samenleving om kan gaan. We noemen dit ‘sense & respond’ in plaats van ‘make and sell’ naar het boek ‘Sense and Respond, How Successful Organizations Listen to Customers and Create New Products Continuously’ van Gothelf en Seiden. Volgens Gothelf & Seiden moeten de volgende richtlijnen worden aangehouden om een sense and respond organisatie te creëren:

  • Creëer een ‘two-way-conversation’
  • Focus op de eindresultaten in plaats van op het eindproduct
  • Omhels continue veranderingen en continue processen
  • Creëer samenwerking
  • Creëer een leercultuur

Bijvoorbeeld denken we aan het concept ‘energie delen’. Dit is een nieuwe ontwikkeling en een kernelement van lokale energiesystemen waarbij het waarom, hoe en wat moet nog uitkristalliseren. Ook beleid en regelgeving is hier nog niet op toegesneden.

Wat is een Transform sprint?

Transformsprints zijn ontmoetingen waar veranderaars, vernieuwers en verbinders met elkaar tot doorbraken kunnen komen in hun persoonlijk denken én in doorvertaling naar nieuw beleid, nieuwe waardemodellen en technische en sociaal-maatschappelijke oplossingen. In de sprints ontwikkelen we kopieerbare oplossingen waar lokale ecosystemen zelf actief mee aan de slag kunnen gaan. De sprints bestaan uit 6 verschillende fasen. Lees hier meer over onze sprints.

Lopend
Illustration
 
Deel dit:
1 projectupdate

Xander Smit


Op 29 juni hebben we de bijeenkomst gehad om de sprintvraag aan te scherpen. Onderstaand het verslag van de bijeenkomst.

Sprinten naar adaptief beleid 
Beleid heeft ‘magische’ kracht om de samenleving te veranderen. Maar beleid is ook gestolde kennis die nieuwe ontwikkelingen enorm in de weg kan zitt...

lees meer
0
Open de update in eigen pagina