Leuk dat je wilt deelnemen. Zou je svp eerst willen inloggen of aanmelden
Project

Communities of Practice 'Regie in Transitie' gebaseerd op De wereld van B

Geplaatst op 30 mei 2024, 14:23 uur
Illustration

De afgelopen drie jaar ontwikkelden wij in opdracht van NP RES het gedachtegoed ‘De wereld van B’ door. Hiermee lieten we zien hoe onze energievoorziening succesvol duurzaam en lokaal kan worden. Telkens als wij met een groep bevlogen mensen werkten volgens dit
gedachtegoed, werd duidelijk dat de transitie naar een duurzame, decentrale energievoorziening zich niet centraal laat opleggen: als overheden van bovenaf bepalen wat er lokaal moet gebeuren, organiseren ze steevast hun eigen weerstand. Bovendien hebben ze dan geen toegang tot de overal aanwezige creativiteit, intelligentie en enthousiasme die broodnodig zijn om tot de beste oplossing te komen in al die verschillende gebieden die samen de lokale energievoorziening vormen.

De sleutel tot succes is niet het voorschrijven van de beste oplossing, maar zit in het
activeren en faciliteren van lokaal betrokken zodat deze zelf tot hun beste oplossing komen.

Maar hoe dit te doen? En hoe er voor te zorgen dat er tegelijkertijd regie wordt genomen en nationale en lokale doelen geborgd blijven? Hoe om te gaan met lokaal betrokkenen die helemaal niet staan te wachten om zelf het voortouw te nemen? En wat betekent dit alles
voor de rol van de overheid? Dat willen we in de Communities of Practice ‘Regie in Transitie’ ontdekken.

Toelichting

We starten meerdere regionale groepen rondom bepaalde thematiek. Een groep kan bijvoorbeeld 'Energy Hubs' als thema hebben of 'Wijkuitvoeringsplannen' of 'Energiegemeenschappen'.

We organiseren de CoP’s in samenwerking met co-hosts. Dit zijn bestaande organisaties, zoals bijvoorbeeld provincies, netbeheerders, regionale samenwerkingsorganisaties of ontwikkelingsmaatschappijen. De co-host geeft samen met ons de CoP vorm en helpt de deelnemende gemeenten en andere lokale stakeholders bij elkaar te brengen.

Doelgroep
Volwassenen
Gewenst resultaat 
Na deelname aan een Community of Practice begrijpen deelnemers hoe hun gemeente lokale krachten kan faciliteren en tegelijkertijd haar regierol in de lokale energietransitie vorm kan geven. Ook zijn deelnemers in staat om dit aan collega’s en bestuurders over te brengen.

Voorts ontwikkelen deelnemers een gebiedsgerichte methodiek (op het gebied van proces, rollen en financiering) waarin lokaal betrokkenen de directe verantwoordelijkheid krijgen en eigenaarschap nemen over de transitie naar een duurzame energievoorziening in hun gebied, terwijl de gemeente tegelijkertijd regie krijgt over de resultaten en snelheid van deze transitie.

We standaardiseren zo niet de oplossing, maar we standaardiseren de methodiek waarmee de oplossing tot stand komt. Deze aanpak leidt tot een schaalbare werkwijze die ook in andere gemeenten in Nederland toegepast kan worden en zo kan bijdragen aan de zo gewenste versnelling van de energietransitie.
Init.

Deel dit: