Project

Slim Strandnet - Living Lab Scheveningen

Geplaatst op 3 juli 2023, 16:58 uur
Illustration

In het living lab scheveningen test de gemeente Den Haag nieuwe technologiën om maatschappelijke problemen op te lossen. Samen met Stedin wordt er gewerkt aan het versnellen van energietransitie en het oplossen van netwerkproblematieken als congestie, door te experimenteren met een smart grid.

Toelichting

Via een 1MW aansluiting op het publieke net met een moderne transformator, hebben we een eigen innovatie netwerk gecreeërd. Hierop mogen naast gemeentelijke aansluitingen zoals de havenbediencentrale, ook roerende goeden van andere eigenaren aangesloten worden. Samen met strandondernemers richten we ook een energiecoöperatie op, die naast netbeheer en uitwisselen van energie, ook energierechtvaardigheidsdoelen nastreeft. Daarnaast zijn er ter plekke edge computing faciliteiten aanwezig, die ook de decentralisatie van het digitale systeem kunnen ondersteunen. Tot en met 2026 wordt het project gefinancierd uit een kansen voor west subsidie.

Doelgroep
Volwassenen
Gewenst resultaat 
Zo veel mogelijk geïnstalleerd vermogen, met een zo klein mogelijk belasting op het publieke net. Het testen van nieuwe technologieën die netbeheer in de toekomst kunnen ondersteunen. Integratie van duurzame energie, persoonlijke optimalisaties, nieuwe business cases en sociale verdeling van winsten.
Lopend

Deel dit: