Project

Plan Weer Weerbaar; water-water-warmtepomp met PVT, warmteopslag en valmeer

Geplaatst op 28 juni 2023, 10:37 uur
Illustration

Samenvatting
Ons expertteam van zzp'ers, Delta21, Deltares en Alliander maakte dit plan voor een fossielvrije stabiele warmte- en stroomvoorziening. Het geeft alle ruimtevragers voldoende plek binnen milieunormen. En het Plan bespaart 20 miljard euro ten opzichte van het Klimaatakkoord 2019. 
De overheid en consumenten kunnen meer focussen op: 

1. Water-water-warmtepomp met stille PVT-zonpanelenbron voor gebouwen, die 30% minder stroom verbuikt dan "de" lucht-water-warmtepomop met ventilator-luchtbron en PV-zonnepanelen.

2. Warmte-opslag per wijk in watertank op 1 meter onder de grond, 

3. Warmte- & stroomhubs op bedrijventerreinen, 

4. Betere samenwerking tussen software regionale stroomnetten en 

5. Stroomopslag in een valmeer op zee. 


Lees aub verderop de toelichting en bekijk de foto's en video's. 
Meer uitleg, berekeningen en debat-video's staan op
https://www.linkedin.com/pulse/stemwijzer-stop-pv-zonpanelen-en-promoot-voor-stroom-ad
      en       https://www.delta21.nl/

Video: https://youtu.be/wxbuOS6Z7CQ?si=9PO5lBCJh0qo-D5R

Als u wilt aansluiten, meer onderzoeken of een presentatie wenst, mail dan aub  a.van.dortmont@gmail.com of h.lavooij@delta21.nl

Toelichting


Plan vanuit samenleving

Ons Plan Weer Weerbaar NL is vanuit uitgevoerde projecten in de samenleving ontstaan en heeft draagvlak bij consumenten, boeren, bedrijven en regionale overheden. Omdat door deze set maatregelen 50% minder zonstroomakkers en windmolens op land nodig zijn. 
Ons Plan onttrekt níet 2x de oppervlakte van De Veluwe aan landbouwgrond voor 35Twh stroomopwek op land, zoals Klimaatakkoord 2019 wil. Wij laten die grond juist bij boeren, zodat zij door kunnen met extensiveren sinds Vierde Nota RO Extra uit 1993. Dan kunnen zij duurzaam voedsel voor NL en EU maken zonder stikstofprobleem.

Met ons Plan blijft er ruimte voor houtwallen en nieuw bos, zodat van de 1 miljoen nieuwe woningen tot 2030 circa 600.000 houtsnipperwoningen kunnen worden gebouwd. Omdat die minder zwaar zijn dan beton en steen, kan dat in en op bestaande steden. 

Bij vervoer focust ons Plan op fossielvrije blauwe diesel HVO100. Dit wordt gemaakt van vet- en plantresten uit industrie en horeca, kan in alle dieselmotoren en zo nodig gemengd met fossiele diesel. Blauwe diesel is schoner dan benzine, biogas en het huidig grijs elektrisch vervoer.

Plan benut bestaand beleid & subsidies
Plan Weer Weerbaar NL benut dat een Energieneutrale water-water-warmtepomp nu al €1400 meer subsidie krijgt van ministeries. Samen met 30% lager stroomverbruik (bewijs van Instituut Gelijkwaardigheidsverklaringen), geeft dat consumenten en bedrijven de laagste totaalkosten voor gasloze gebouwen.

Ook benutten we dat 500 miljoen subsidie per jaar voor zonstroomakkers afgeschaft kan en toegevoegd kan bij de 228 voor warmtepompen (met SCOP > 5,6).
Met PVT-installaties op gebouwen is minder verzwaring van het stroomnet a 10 miljard nodig, omdat er minder stroom heen en weer getransporteerd wordt.

Verder benut dit Plan dat er al Zelfvoorzienende buurten en wijken ontstaan met locale warmte-opslag. Dus nog minder stroom van net nodig.
Bij dit Plan hoort ook grootschalige stroomopslag vanuit windmolens en PV-zonnepanelen op zee, in een valmeer voor de kust bij de monding van het Haringvliet. Daardoor is tevens minder kustverdediging en dijkverzwaring langs de rivieren nodig.


Doet u mee aan uitwerken via interactie ?
Dit Plan Weer Weerbaar NL kan met alle betrokkenen worden uitgewerkt en gerealiseerd via interactieve planvorming gericht op effectiviteit en acceptatie (IPEA). Dit is een reeds jaren toegepast en bewezen recept voor burgerberaad én besluitvorming door politici.
Eventueel kan serious gaming ingezet worden. Zo ontstaan duurzamere Warmtevisies, Regionale Energie Strategieën (RES) en gebouwen.

Doelgroep
Kinderen, 0-11 jaar, Jongeren, 11-22 jaar, Volwassenen, Senioren
Gewenst resultaat 
1. Tijdens presentaties en werksessies meer uitleggen, alternatieve Warmtevisies en RESsen laten zien en echte installaties tonen voor:
a) Energieneutraal gebouw met water-water-warmtepomp en PVT-zonpanelenbron (Nijmegen),
b) Zelfvoorzienend gebouw met warmte-opslag vanuit PVT (Arkel) en Zelfvoorzienende renovatiewijk met warmtenet op PVT (Haarlem Ramplaan),
c) Warmte & koude leverende nieuwbouwappartementen naar omliggende oude gebouwen (Utrecht Ronduit),
d) Duurzame regio met steden & landbouw & industrie (Arnhem-Nijmegen, Achterhoek, Rijnmond),
e) Grootschalige stroomopslag in valmeer op zee (Delta21).

2. Gemeenten, provincies en ministeries verwerken de onderdelen van ons Plan Weer Weerbaar NL in:
Warmtevisies, RESsen, provinciaal Klimaat- & Landbouwbeleid,
Nationaal Programma Aardgasvrije Wijken, Nationaal Programma RES, Nationaal Energie Programma, Routekaart Energieopslag, Klimaatakkoord etc.

3. Consumenten en bedrijven omarmen ons Plan en realiseren op gebouwen, in wijken en voor de kust, de maatregelen die wij voorstellen, zodat we minder behoefte creëren dan 35 Twh aan zonstroomakkers en windmolens op land (zou 2x oppervlakte van De Veluwe aan landbouwgrond onttrekken) en minder versterking van stroomnet nodig is (daarvoor zou 60% van benodigd koper en alluminium uit politiek onstabiele landen moeten komen).

Lopend
Documenten
Deel dit: