Project

Mobiliteit gééft energie

Geplaatst op 2 mei 2024, 15:41 uur
Illustration

Energie en Mobiliteit komen dichter bij elkaar dan ooit en oefenen een steeds grotere invloed op elkaar uit. Door elektrificatie, innovatie en verduurzaming ontstaat een wereld vol kansen en een betere toekomst voor mens en maatschappij.

Missieteam D+ en Transform bundelen hun krachten onder het perspectief 'mobiliteit gééft energie'. Dit initiatief verkent hoe mobiliteit een katalysator kan zijn voor het lokale energiesysteem.

De uitdaging waar we aan werken
De energie- en mobiliteitssector zijn van oudsher altijd gescheiden sectoren geweest. Door elektrificatie van voer- en vaartuigen komen deze werelden samen en raken ze elkaar letterlijk bij de laadpaal.

Tegelijk kennen de sectoren elkaar onvoldoende en spreken ze elkaars taal niet. Voor beide is transformatief denken en handelen cruciaal. Vanuit beide sectoren wordt naar elkaar gekeken, waarbij vooral aandacht is voor de vraag naar energie door mobiliteit, de uitdaging ligt in het integreren van de energiesystemen met mobiliteitssystemen om samen vernieuwing te creëren.

Toelichting
We realiseren ons dat we moeten werken aan het verhogen van het bewustzijn over de wederzijdse invloed van mobiliteit en energie, onderzoeken wat haalbaar is op basis van feiten en perspectief ontwikkelen op wat er mogelijk is. Daarnaast gaan we direct aan de slag om informatie op te halen en het identificeren en stimuleren van kansrijke projecten voor gemeenten en bedrijven.


We zetten onze ambitie kracht bij door:

  • Het publiceren van een essay over mobiliteit en energie, met nadruk op sociale waarden en innovatie, geschreven door Martijn Messing samen met een groep experts. We zetten dit essay breed uit om te laten challengen, iedereen die er wat van vindt mag er op reageren. Het essay is opgezet rondom de stad van morgen, als een levend systeem waar uitwisseling van energie, materie en informatie de habitat van de mens dient.
  • Het formuleren van ontwerpprincipes die zich richten op de wezenlijke invulling van functies van mobiliteit in het lokale energiesysteem. Deze ontwerpprincipes zijn nauwkeurig opgesteld in dialoog met experts uit verschillende domeinen. Wij nodigen je uit om ons te helpen deze principes te toetsen en te slijpen.
  • De productie van een video die succesvolle cases belicht, die de integratie van mobiliteit en energie in actie toont.
  • Het organiseren van minstens drie bijeenkomsten door het hele land, om het thema verder te verdiepen en te laden met praktische voorbeelden en interactieve discussies. Op deze bijeenkomsten gaan we ook dieper in op het essay en de ontwerpprincipes. Meer informatie over de locatie en datum volgt nog.
Lopend
Deel dit: