Project

Masterclasses de Wereld van B 2024

Geplaatst op 21 februari 2024, 10:48 uur
Illustration

We kunnen onze problemen niet oplossen met hetzelfde denken dat ze gecreëerd heeft. Of, zoals het in de veranderkunde heet: je kunt alleen van A naar B via de principes van B. Dit is de basis van ‘De Wereld van B’: een door NP RES ontwikkeld en beheerd gedachtegoed dat is gericht op het vormgeven van de energievoorziening van vandaag volgens de principes van morgen. De beste manier om de toekomst te voorspellen is per slot van rekening door hem zelf te creëren.

Toelichting

De energietransitie lijkt soms te gaan over het simpelweg vervangen van vervuilende kolen- en gascentrales door schone zonnepanelen en windmolens. Wie goed kijkt weet dat er een meer fundamentele verandering gaande is in de manier waarop we naar onszelf, elkaar en onze natuurlijke omgeving kijken. Simpelweg de lijnen uit het verleden doortrekken naar de toekomst gaat niet werken. Wat is die nieuwe manier van kijken en welke nieuwe principes zijn van toepassing? Wat betekent de energietransitie voor ons economisch model, voor onze sociale structuren, voor het energiesysteem en voor onze instituties?

Twee tijdlijnen

In de energietransitie komen twee tijdlijnen samen. De eerste loopt van het heden naar de toekomst en wordt gedreven door de urgentie om binnen ons huidige centrale systeem oplossingen voor netcongestie te vinden. We zoeken naar manieren om slimmer te prioriteren en efficiënter gebruik van het net te maken, om zoveel mogelijk nieuw aanbod van duurzame energie te kunnen faciliteren. Hiervoor wordt nieuw instrumentarium ontwikkeld zoals integraal programmeren en energy hubs. Dat koppelt de netontwikkeling vroegtijdig aan andere opgaven in het ruimtelijk domein.

De tweede tijdlijn vertrekt vanuit de toekomst en loopt terug naar het heden. Door te ‘beginnen met het eind in gedachten' wordt duidelijk welke principes er nodig zijn om te komen tot een duurzame, decentrale energievoorziening. Deze principes gaan niet langer uit van het transport van schaarse fossiele energie, maar zien toe op het lokaal benutten van de duurzame energie die overal al aanwezig is.

We zien dat in beide tijdlijnen een integrale visie op de inrichting van de leefomgeving noodzakelijk is. Hoe verbind je deze twee lijnen in je regio? Hoe kom je tot afstemming met anderen die actief zijn in de (openbare) ruimte? Hoe vind je balans tussen de urgentie van vandaag en de wensen van de toekomst?

Opzet masterclass

Tijdens de masterclass leer je anders naar de energietransitie kijken. Je leert wat de logische principes van een decentrale, duurzame energievoorziening kunnen zijn. En je leert hoe je deze toe kunt passen in de praktijk. Daarvoor werken we met een concrete casus uit de praktijk van het gebied waar we de masterclass houden. Deze casus kan bijvoorbeeld gaan over woningbouw, verduurzaming van een wijk of bedrijventerrein of over het komen tot visievorming.

De masterclasses zijn geschikt voor bijvoorbeeld RES Regio's, gemeenten, provincies, bedrijventerreinen en energiecorporaties. Voor bestuurders, ambtenaren en andere sleutelspelers. Masterclasses voor RES Regio's worden (in overleg) financieel ondersteund door NP RES.

Ben je nieuwsgierig en wil je meer weten? We praten graag verder over de mogelijkheden voor een masterclass voor jouw organisatie.  

Neem contact op met Paul Dalebout voor meer informatie.

Doelgroep
Volwassenen
Gewenst resultaat 
Je leert anders kijken en denken in de energietransitie.
Je leert welke logische principes horen bij een duurzame, decentrale energievoorziening.
Je leert deze principes toe te passen in concrete praktijksituaties.
Je leert wat nodig is om hier ook na de masterclass mee verder te kunnen.
Lopend

Deel dit: