Maarten de Vries

Wie is Maarten?

Woon samen met mijn vrouw in het bruizende en groene Nijmegen.

Mijn werk en hobbies

Actief als programmamanager Smart Energy bij TKI Urban Energy. Daar houd ik mij bezig met de thema's elektrificatie, opslag, smart-grids, elektrisch vervoer en systeemintegratie. Ik ontwikkelde tijdens mijn studie (fysische) chemie interesse in duurzame technologie. Daarna was ik jarenlang als adviseur betrokken bij verscheidene innovatienetwerken en acceleratorprogramma’s op het gebied van duurzame energie, cleantech en duurzame mobiliteit. 

Mijn expertise

Ik ben vanuit de Topsector Energie verantwoordelijk voor het Meerjarig Missiegedreven Innovatieprogramma 'Elektrificatie van het energiesysteem in de gebouwde omgeving' (ook bekend als 'MMIP 5'). Vanuit dit programma en voorlopers zijn meer 200+ innovatieprojecten opgestart op het vlak van elektrische infrastructuur en energieflexibiliteit. 


We moeten het wiel niet opnieuw uitvinden, maar voortbouwen op de kennis die mensen eerder hebben opgedaan. Als programmamanager Smart Energy heb ik een goed overzicht over de vele bedrijven die actief zijn op dit thema en de honderden projecten die lopen of hebben gelopen. Daar zijn al veel lessen geleerd en kansen & knelpunten geïdentificeerd. Waar nodig kan ik de verbinding leggen.

Mijn mogelijkheden

Leggen van contacten. Bieden van inzicht in netwerk en projectenportfolio op het vlak van energie-flexibiiliteit. Ondersteunen het vormen van consortia voor innovatieprojecten (onderzoek, ontwikkeling, pilots) en helpen van het vinden van subsidiemogelijkheden. Ook ben ik de organisator van de 'Smart Energy Community voor woningen en bedrijven'.

Bekijk Maarten de Vries ook in