Bericht

Ontwerpprincipes mobiliteit = energie toetsen in drie regiobijeenkomsten

Geplaatst op 11 juni 2024, 16:54 uur
Illustration

Mobiliteit = Energie.

We kunnen deze werelden niet meer los van elkaar zien, zeker niet lokaal, waar alles samen komt. Ze ontmoeten elkaar letterlijk bij de laadpaal. Het Missieteam D+ en Transform werken samen met voorlopers uit beide werelden aan de lokale integratie van duurzame energie en mobiliteit op een manier dat deze elkaar versterken. Daarbij kijken we vanuit het perspectief van de toekomst en koppelen die aan huidige vraagstukken om zo te bepalen wat er nu nodig is.

Om mensen mee te nemen hebben we een team van experts gevraagd het perspectief te beschrijven in een essay: “De stad als living system” dat als bijlage aan dit bericht is toegevoegd. Daarnaast hebben we samen met voorlopers uit de wereld van energie en van mobiliteit een instrument ontwikkeld dat nu toepasbaar en mensen helpt is om cultuurverschillen te overbruggen en keuzes te maken in het nu: ontwerpprincipes voor fysieke koppelpunten tussen mobiliteit en het energiesysteem. Deze ontwerpprincipes helpen ook om overheidsbeleid (normering/stimulering) passend vorm te geven.

Oproep tot het geven van feedback op de principes
De principes hebben wij opgesteld na interviews met experts en ervaringsdeskundigen die de werken aan energie en mobiliteit en zijn als bijlage bij dit bericht toegevoegd. De principes zijn niet in steen gebeiteld, ze hebben een ‘permanent beta’ status, maar op korte termijn ontvangen we heel graag input op wat er staat. U kunt uw input - het liefst schriftelijk - leveren via info@forthefutureofenergy.nl

Drie regiobijeenkomsten waarin we de principes toetsen aan de praktijk
Om de principes te toetsen organiseren we drie regiobijeenkomsten rondom vormen van mobiliteit die allemaal op een andere manier gekoppeld worden aan het energiesysteem. In deze bijeenkomsten gaan we aan de slag met concrete casuïstiek samen met wetenschappers, ervaringsdeskundigen, ondernemers, uitvoeringsinstanties en overheden uit de werelden van energie en mobiliteit. De bijeenkomsten starten allemaal rond 12 uur met lunch en eindigen met een borrel. Op iedere bijeenkomst staat een andere modaliteit centraal:

Aanmelden
De bijeenkomsten zijn op uitnodiging. Wilt u erbij zijn meld u dan aan door een bericht te sturen aan info@forthefutureofenergy.nl. Vermeld daarbij welke bijeenkomst u wilt bezoeken.

Programma bijeenkomsten
In de bijeenkomst presenteren en bespreken we de ontwerpprincipes. Samen onderzoeken we of deze principes helpen om gemeenschappelijke taal te ontwikkelen en of ze helpen als instrument bij het werken aan oplossingen die mobiliteit als katalysator van het energiesysteem inzetten. Daarnaast halen we op wat er nodig is om een stap verder te zetten om deze werelden in de praktijk te verbinden. Dat doen we aan de hand van praktijkvoorbeelden vanuit de vormen van mobiliteit die in de betreffende bijeenkomst centraal staat: openbaar vervoer, personen vervoer en zwaar transport

Over Transform en het missieteam
Missieteam D+ is een publiek private samenwerking en onderdeel van het missiegedreven innovatiebeleid van het kabinet, voor dit project vertegenwoordigd door Rob de Groot en Henny de Jong. Transform is hét voorlopersnetwerk in de decentrale energietransitie, en wordt ondersteund door het ministerie van EZK en NPRES, vertegenwoordigd door Lennart Lallieu en Xander Smit.

Deel dit: