Bericht

Volgende stappen Ruimte & Energie

Geplaatst op 27 maart 2024, 15:55 uur
Illustration
profile picture
Robèrt Guérain

Met de energie van recente Transform-bijeenkomsten nog vers in het geheugen, zijn we klaar om de wereld van ruimtelijke ontwikkeling en energie dichter bij elkaar te brengen.

The whole system in the room
In december hielden we een bijeenkomst in samenwerking met de gemeente Amersfoort rondom de vraag: “Hoe ziet die gemeentelijke energiesysteemafdeling er in de toekomst uit?” En in januari hielden we een bijeenkomst samen met programma Mooi Nederland van het Ministerie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties rondom de vraag: “Hoe zorgen we dat energie ruimtelijke vraagstukken helpt in plaats van in de weg zit?”

Uit de positieve feedback van deze bijeenkomsten blijkt een sterke wil om aan de slag te gaan met de integratie van energie in ruimtelijke vraagstukken. We hebben een bijzondere groep mensen verzameld die elkaar kunnen helpen bij het beantwoorden van cruciale vragen over hoe we deze integratie het beste kunnen realiseren.

Scherpe keuzes
We kiezen ervoor om ons op het lokale systeem te richten. Het is belangrijk om te kiezen omdat ieder schaalniveau andere actoren, problemen en potentiële oplossingen heeft. Als we twee werelden willen verbinden (ruimte en energie) wordt het te complex om ook meerdere schalen mee te nemen in het denken. We willen er wel altijd voor zorgen dat het grotere schaalniveau aanwezig is zodat we in verbinding denken.

Samengevat is een gezamenlijke taal nodig met beeldspraak die werkt voor beide domeinen. En hulpmiddelen die het planningsproces ondersteunen, zoals ontwerpprincipes die energie integreren in ruimtelijke plannen. Ook het ontschotten van budgetten én van denken is noodzakelijk voor een integrale aanpak. 

Aan de slag
In de komende periode gaan we aan de slag met:

  • Ontwikkelen van ontwerpprincipes voor energie in de lokale ruimte met
    een diverse groep actoren uit het (toekomstige) lokale energiesysteem
  • Bijeenkomsten met drie gemeenten (Amersfoort, Rotterdam en Bronkhorst
    waar we concrete casuïstiek oppakken met de principes in het achterhoofd.
  • De resultaten zullen op brede schaal gedeeld worden, waaronder bijvoorbeeld op het RES-congres.

We maken de volgende stappen naar een wereld waar ruimtelijke ontwikkeling en energie samen optrekken. Ben je geïnteresseerd in dit traject of wil je een bijeenkomst bijwonen, hou dan onze website in de gaten.

 

Deel dit: