Bericht

Transform: De plannen en lijnen voor 2024!

Geplaatst op 16 februari 2024, 13:16 uur
Illustration

Terwijl we alweer zeker een week of vijf in het nieuwe jaar zitten, lijkt het ons een goed idee om jullie mee te nemen in de plannen en focuslijnen voor het komende jaar. Als een netwerk dat zich richt op het samenbrengen van innovatieve denkers en doeners, bieden we een unieke plek waar moeilijke vragen, die normaal vaak binnen de muren van een organisatie blijven, gezamenlijk en in een belangeloze context kunnen worden aangepakt. Met de steun van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en NPRES, hebben we een basis van rust en vertrouwen kunnen bouwen. Dit platform is de plek waar we jullie, de voorlopers die al jaren werken aan het lokale energiesysteem, bij elkaar brengen. Met meer dan 1.000 mensen direct verbonden aan onze platform via de bijeenkomsten en interventies, en +210 leden van de site als harde kern, hebben we een stevig fundament om verder op door te bouwen.

In het afgelopen jaar hebben we door vele ontmoetingen en gesprekken met jullie inzichten verkregen die ons hebben geleid naar een aantal aandachtsgebieden. Deze gebieden zullen we komend jaar verder verdiepen, samen met voorlopers uit andere sectoren. We erkennen dat de waarde van het lokale energiesysteem op elke plek anders is en vaak pas zichtbaar wordt wanneer we door een andere bril kijken.

We richten ons komend jaar op de volgende aandachtsgebieden:

  • Met de partner Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vragen we ons af hoe we mobiliteit als kans in plaats van als bedreiging kunnen zien in de energietransitie, volgens het thema ’mobiliteit gééft energie’. De plannen hiervoor kun je binnenkort uitgebreid op onze website volgen. 
  • Met het programma Mooi Nederland van het ministerie van Binnenlandse Zaken en gemeenten onderzoeken we hoe energie een vanzelfsprekend onderdeel van de ruimtelijke vragen kan worden. We hebben hier de eerste twee bijeenkomsten over gehad en zijn nu bezig het jaarprogramma in te vullen, ook die zullen we delen.
  • Met Alliander, Essent, Energie Samen en startups kijken we naar de impact van flexibiliteit en lokaal opgewekte hernieuwbare energie op de manier waarop de markt nu werkt en de werking die dit heeft op het managen van transport en balans. Wij zullen daarvoor starten met een expertbijeenkomst, zoals we dat vaker doen, en dit vervolgens breder uitzetten.
  • In co-productie met het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie gaan we de principes van de Wereld van B herijken en in samenwerking met DRIFT aan de slag met de staat van de transitie.

Naast deze lijnen werken we met vele partijen aan een definitie en een ordening van het Lokale Energiesysteem, waarbij we zorgvuldig de vele verschillende perspectieven en belangen onderzoeken. Wij hebben daar al veel experts voor gesproken en zullen dit nog een tijd voortzetten terwijl we ook een projectgroep hiervoor opzetten.

We zijn begonnen aan een jaar vol mogelijkheden en uitdagingen. Met jullie steun en samenwerking zien we uit naar de volgende  stappen. Samen staan we sterk in onze missie om de energietransitie vorm te geven. We hebben er zin in en kijken uit naar alle mooie dingen die we samen gaan bereiken. Let’s transform the future, together!

 

Deel dit: