Bericht

Mobiliteit gééft energie, de plannen voor 2024!

Geplaatst op 15 februari 2024, 14:21 uur
Illustration

Missieteam D+ en Transform werken in 2024 samen aan het perspectief ‘mobiliteit gééft energie'. De eerste contouren van dit narratief hebben we verkend op een (expert)bijeenkomst op 10 oktober 2023. We zien dat het bij elkaar brengen van voorlopers op het gebied van mobiliteit en energie nieuwe kansen zichtbaar maakt. Daar gaan we in 2024 mee verder. Op de website hebben we het thema ‘mobiliteit gééft energie’ aangemaakt. Meld je daar aan als je op de hoogte gehouden wilt worden of bij wilt dragen bij bijeenkomsten die we op dit onderwerp organiseren. Binnenkort zullen we dit vullen met diverse mooie voorbeelden.

De uitdaging waar we aan werken
De energie- en mobiliteitssector zijn van oudsher altijd gescheiden sectoren geweest. Door de introductie van elektrisch rijden komen deze nu letterlijk bij elkaar, op het snijvlak van de transitie duurzame mobiliteit en de energietransitie.

Tegelijk kennen de sectoren elkaar onvoldoende en spreken ze elkaars taal niet. Voor beide is transformatief denken en handelen cruciaal. Vanuit beide sectoren wordt naar elkaar gekeken, waarbij vooral aandacht is voor de vraag naar energie door mobiliteit, de uitdaging ligt in het integreren van de energiesystemen met mobiliteitssystemen om samen vernieuwing te creëren.

Om ambitie te tonen: 

  • bewustzijn verhogen: mobiliteit is een enabler,
  • perspectief schetsen (hoe dan) en
  • concrete kansen verzilveren (gelijk doorpakken)

Toelichting
We realiseren ons dat we moeten werken aan het verhogen van het bewustzijn over de wederzijdse invloed van mobiliteit en energie, onderzoeken wat haalbaar is op basis van feiten en perspectief ontwikkelen op wat er mogelijk is. Daarnaast gaan we direct aan de slag om informatie op te halen (no deskresearch, real impact) en het identificeren en stimuleren van kansrijke projecten voor gemeenten en bedrijven. 

Vervolgstappen
We zijn begonnen met ten eerste het schrijven van een essay over mobiliteit en energie met daarbij een nadruk op sociale waarden en innovatie. We hebben hiervoor Martijn Messing uitgenodigd om dit samen met een groep experts op te stellen. We zetten dit essay breed uit om te laten challengen, iedereen die er wat van vindt wordt te zijner tijd uitgedaagd om te reageren. 
Daarnaast zijn we bezig met het omschrijven van de achterliggende uitdaging voor een mogelijke subsidieregeling specifiek voor het thema ‘mobiliteit gééft energie’ en het organiseren van bijeenkomsten om dit thema verder te laden. Samen met het netwerk willen we komen tot het formuleren van ontwerpprincipes. En met het netwerk bedoelen we ook burgerinitiatieven, coöperaties en reserveren we een plek voor de natuur. Tevens wordt er in een ander project een digital twin gebouwd waar we graag op aansluiten, om de effecten van de integratie tussen mobiliteit en energie zichtbaar te maken.

Over Missieteam D+ en Transform
Missieteam D+ vertegenwoordigt het missiegedreven innovatiebeleid van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en Rijkswaterstaat, voor dit project vertegenwoordigd door Rob de Groot en Henny de Jong. Transform is het voorlopersnetwerk in de energietransitie, nu vertegenwoordigd door Lennart Lallieu en Xander Smit. Door de krachten van Transform en Missieteam D+ te bundelen, combineren we expertise uit het energie- en mobiliteitsdomein om praktische en innovatieve oplossingen te vinden.

Deel dit: