Bericht

Reflectie 2023: Ruimte, mobiliteit, balans, lokale regie, digitalisering

Geplaatst op 22 december 2023, 15:23 uur
Illustration

"Wij gaan eigenlijk best goed op chaos", grapt Lennart tijdens onze reflectie met mijzelf en Robèrt op het afgelopen jaar. Want het was best een rollercoaster. We begonnen met bijkomen van de hackathon en de enorme schat aan kennis en netwerk die dat opleverde. En met de vraag... hoe nu verder? Er was zoveel kennis, netwerk en energie. Waar zet je dan op in?

In overleg met de mensen die later onze board vormden kwamen we tot de conclusie dat we de voorlopers het beste helpen door ze een plek te geven waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Waar ze samen op regelmatige basis de moeilijke vragen kunnen afpellen waar je normaal in je organisatie alleen voor staat. In een belangeloze context die redeneert vanuit de toekomst en daarmee naar de uitdagingen in het nu kijkt. En gelukkig kregen we daarvoor steun van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en NPRES die ons op weg hielpen door Transform meerjarig te financieren. En hoezeer wij ook 'gaan op chaos', een beetje rust en vertrouwen hielp om te bouwen aan het platform. 

Eind mei konden we dan echt 'live' met het platform. De plek waar we jullie , de voorlopers, bij elkaar brengen die al jaren werken aan het lokale energiessysteem. Inmiddels hebben we over de 1.000 mensen direct aan onze platformen verbonden, met de 203 leden van de site als harde kern. En het mooie is: het voelt als het begin!

Tijdens het jaar hebben we vele ontmoetingen gehad. Met de input uit die gesprekken en door veel van jullie individueel te spreken zijn we gekomen tot een aantal aandachtsgebieden waarop we zullen verdiepen met voorlopers uit andere werelden. Want de waarde het lokale energiesysteem is op iedere plek anders en wordt vaak pas zichtbaar in combinatie met een andere bril. Begin volgend jaar zullen we de aandachtsgebieden uitgebreider delen, maar we willen ze toch vast noemen:

  • Met de partner Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vragen we ons af hoe we mobiliteit als kans in plaats van als bedreiging kunnen zien in de energietransitie
  • Met het programma Mooi Nederland van het ministerie van Binenlandse Zaken onderzoeken we hoe energie een vanzelfsprekend onderdeel van de ruimtelijke vragen kan worden
  • Met Alliander, Essent, Energie Samen en startups kijken we naar nieuwe marktmodellen en de balansering van het lokale net
  • Met gemeenten netbeheerders en cooperaties vragen we ons af hoe we het lokaal gaan organiseren de komende jaren
  • Met de Topsector Energie en Club van Wageningen onderzoeken we wat er nodig is vanuit digitalisering om het lokale energiesysteem mogelijk te maken
  • Daarnaast werken we met vele partijen aan een definitie en een ordening. 

Wij hebben zin in komend jaar, maar eerst even uitrusten.

For the future of energy!

Xander, Lennart, Robèrt

Deel dit: