Bericht

Voorlopers verhalen: een interview met Robin Berg

Geplaatst op 22 december 2023, 13:21 uur
Illustration
profile picture
Robèrt Guérain

CEO We Drive Solar, Robin Berg:
‘Bidirectioneel laden gaat in 2025 op grotere schaal doorbreken’

De experimenteerfase is voorbij; bidirectioneel (ont)laden gaat in 2025 op grotere schaal doorbreken. Robin Berg, oprichter en CEO van We Drive Solar, verwacht dat komend jaar in meerdere steden deelauto’s gaan rondrijden die fungeren als buurtbatterij. ‘We zijn dit in verscheidene steden aan het concretiseren en uitwerken tot een landelijk dekkend netwerk.’

In Utrecht sloot We Drive Solar het afgelopen jaar 200 elektrische deelauto’s van MyWheels aan op laadpalen die het mogelijk maken dat de auto niet alleen kan laden maar ook ontladen. Voorlopig zijn nog maar 25 auto’s van MyWheels bidirectioneel, maar Berg verwacht dat volgend jaar honderden bidirectionele auto’s in samenwerking met MyWheels beschikbaar komen. 

Pieken afvangen

De software in bidirectionele laadpalen stuurt dat de auto wordt opgeladen op momenten dat er een groot aanbod is van duurzame energie, de prijs is dan laag. Wanneer het aanbod laag is en de prijs hoog, gaat de accu ontladen. Zo is het laden goedkoop en het elektriciteitsnet wordt ontlast. De software is gekoppeld aan het reserveringssysteem van de deelauto. Wanneer de gebruiker de auto komt halen, is de accu opgeladen. Berg zegt dat bidirectioneel laden een grote bijdrage kan leveren aan het oplossen van netcongestie. ‘Vanaf 3 à 400 deelauto’s in een stad gaat de netbeheerder merken dat het helpt om congestiemomenten op te vangen. Wanneer het net vol raakt, gaan wij pieken afvangen. Onze accu’s gaan leveren op de momenten dat bijvoorbeeld warmtepompen tegelijk aanslaan.’

We Drive Solar kwam in de versnelling door de samenwerking met MyWheels. MyWheels is met bijna 3000 – merendeels elektrische – deelauto’s marktleider op het gebied van publiek beschikbare deelauto’s in Nederland. We Drive Solar ontwikkelde de laadpalen, samen met Vigor Charging. Stedin en ELaad zijn strategische partners. Berg heeft niet alleen een rol in het ontwikkelen van laadpalen, maar ook in het bijeenbrengen van alle betrokken partijen. De gemeente Utrecht loopt voorop met bidirectioneel laden. Netcongestie is in de stad een groot probleem; Het landelijk hoogspanningsnet van TenneT heeft hier de grens van z’n capaciteit bereikt. Voor het terugleveren van elektriciteit zijn er daarom beperkingen. ‘De energietransitie in de stad loopt vast, op het net is geen ruimte meer voor zonnedaken of snelladers,’ zegt Berg. Flexibele oplossingen zijn noodzakelijk om door te gaan met de energietransitie.

Autodelen trending

De gemeente Utrecht voert actief beleid om privé autobezit te ontmoedigen en autodelen te stimuleren. ‘De gemeente Utrecht is voor ons een prettige partner. Ze wil dat in 2030 autodelen de standaard is, een pittige ambitie want nu is nog maar enkele procenten van alle ritten met deelauto’s. Utrecht gaf ons alle ruimte om dit mogelijk te maken. Ze hebben een model ontwikkeld waarmee een deelauto-exploitant een eigen laadpaal kan plaatsen. Dit is opgenomen in het deelautoconvenant dat is afgesloten tussen de gemeente en alle deelautoaanbieders in de stad. Vanaf 1 januari 2025 moeten alle nieuwe deelauto’s elektrisch zijn, een jaar later ook alle bestaande.’

 

‘Autofabrikanten waren altijd onderdeel van het probleem, nu deel van de oplossing’

 

Vijf jaar geleden introduceerde We Drive Solar de eerste bidirectionele laadpaal in Europa, gecombineerd met de Renault Zoe. Daarna duurde het lang voor er meer bidirectionele auto’s beschikbaar kwamen. ‘Na de pilot met de Renault Zoe in 2019 hadden we al 150 bidirectionele auto’s willen laten rijden, maar ze waren er niet,’ zegt Berg. ‘Het heeft vrij lang geduurd voordat de standaard werd goedgekeurd, bijna twee jaar langer dan de bedoeling was. Je ziet nu dat de automobielindustrie begint met het in de auto brengen van de standaard. Maar dit betekent niet dat die auto’s meteen grootschalig voor de markt beschikbaar zijn. Fabrikanten doen eerst kleine projecten, het duurt langer dan gehoopt. Toch ziet het er nu echt naar uit dat komend jaar een eind komt aan het wachten.’ Dat de automobielindustrie inmiddels vol inzet op bidirectioneel laden, is voor Berg geen vraag. ‘Autofabrikanten zien nu in dat accu’s van auto’s meer kunnen dan alleen rijden, zeker omdat die auto’s ruim 90% van de tijd stilstaan. Ze waren altijd onderdeel van het probleem, nu kunnen ze met elektrisch rijden en bidirectioneel laden onderdeel worden van de oplossing.’

Verdienmodel en missie

De beschikbaarheid van bidirectionele auto’s is de voornaamste kopzorg voor Berg. ‘Maar’, zegt hij, ‘dat gaat snel veranderen.’ Zo maakte Kia onlangs bekend dat de EV9 bidirectioneel kan laden en Tesla ontwikkelde de Cybertruck. 

Gevraagd naar het verdienmodel van We Drive Solar zegt Berg dat dit zit in de exploitatie van laadpalen en in de onbalans tussen vraag en aanbod van duurzame energie. Maar hij presenteert zich vooral als een man met een missie. ‘Wij willen bidirectioneel laden groot maken, we gaan er vanuit dat we daarmee ook een boterham kunnen verdienen. Maar dit is niet de hoofdmissie. De energietransitie moet slagen, als we accu’s van auto’s niet slim voor de energietransitie kunnen inzetten, mislukt het Klimaatakkoord. Dan komt Nederland onder water te staan, je krijgt chaos met oorlog en ellende. Wat heeft het voor zin om tegen die achtergrond te praten over een verdienmodel?’ Netcongestie is een van de grootste belemmeringen voor het welslagen van de energietransitie. Berg heeft de verwachting dat bidirectioneel laden potentieel 80 tot 90% van de netcongestie kan oplossen.

 

Tekst Marjan Arenoe voor Transform. De gebruikte beelden zijn foto's van elektrische auto's van We Drive Solar en een portret van Robin Berg.

Deel dit: