Bericht

Een Muur Vol Inspiratie: Lokale Energiesystemen in Beeld

Geplaatst op 9 november 2023, 13:57 uur
Illustration

Transform wekt aan het nieuwe lokale energiesysteem vanuit de principes van de Wereld van B. Dat doet ze door perspectief te ontwikkelen op dat systeem. samen met mensen die voorop durven te lopen en hun ideeën willen verwezenlijken. Op het recente Congres Regionale Energie en Lokale Warmte in de jaarbeurshallen van Utrecht is Transform met tientallen deelnemers in gesprek gegaan om diverse perspectieven op te halen over de ontwikkeling van lokale energiesystemen. Hoe zien zij het lokale energiesysteem van de toekomst voor zich? Wat moet er gebeuren? Met communicatiestrateeg en visual artist Robèrt Guérain hebben ze gesprekken gevoerd en de gedachten, wensen en dromen van de deelnemers gevisualiseerd op een 'Wall of Inspiration'.

Zet de mensen centraal en faciliteer hun organisatiekracht
De resulterende muur bevat een schat aan perspectieven, met één dominante boodschap: zet het lokale systeem en mensen centraal, en faciliteer hun organisatiekracht.

Dit Congres Regionale Energie en Lokale Warmte bracht niet alleen diverse perspectieven op lokale energiesystemen naar voren, maar benadrukte ook de noodzaak om menselijke betrokkenheid, slimme technologie en duurzame oplossingen te integreren. De weg naar lokale energieoplossingen begint bij het betrekken van mensen, het omarmen van innovatie en het bouwen van bruggen vanuit beide perspectieven. De muur van inspiratie is slechts het begin van een collectieve reis naar een duurzamere toekomst.

Een greep uit de beelden van de deelnemers
#bottomdown - Zelforganisatie in Gemeenschappen
Een toevallige verspreking op het congres leidde tot het woord van de dag: #bottomdown. Dit symboliseert het zelforganiserende vermogen van gemeenschappen voor lokale energiesystemen.

Perspectief van lokaal naar landelijk opbouwen
We moeten lokale energiesystemen niet alleen vanuit landelijk perspectief benaderen. Het model moet vanuit lokaal perspectief naar het landelijke systeem worden opgebouwd. Het Nationaal Plan Energiesysteem bouwt de brug van landelijk naar lokaal, maar er is nog een kloof te overbruggen.

Lokale Orkestratie - Balans op lokaal niveau
Het huidige energiesysteem is 'dom' op lokaal niveau; daar moet verandering in komen. Innovatie in IT is cruciaal om slimme zelf balancerende systemen op lokaal niveau mogelijk te maken.

Energie leidend in plaats van infrastructuur
Tijdens een periode van energie-infrastructuurschaarste is het cruciaal om behoeften centraal te stellen en infrastructuur niet beperkend te laten zijn. Hoe bouwen we het ontwikkelproces op en wie heeft welke rol?

Lokaal systeem rondom geothermie
Geothermie kan grootschalig zijn en fungeert als het kloppend hart van een lokaal energiesysteem. Ook hier is er behoefte aan lokaal geproduceerde duurzame elektriciteit en lokale opslag en conversie.

Het virtuele nethekwerk - Virtuele oplossingen bij netcongestie
De pilot rond het lokaal energiesysteem Schiphol TradePark laat zien dat virtuele oplossingen helpen bij netcongestie. Gebieden die de komende jaren niet fysiek kunnen worden verzwaard, kunnen in virtuele lokale systemen worden geplaatst.

Energie een motor voor sociale veerkracht
Energie bepaalt niet het woongeluk van mensen, maar het is wel onderdeel van een fijne leefomgeving. Ga in wijken in gesprek over woongeluk en neem energie als onderdeel mee. Dit creëert koppelkansen met thema's uit de wijk voor gezamenlijke oplossingen.

Met en voor mensen - De menselijke kant van de transitie
De energietransitie staat en valt bij de inzet en betrokkenheid van mensen, zowel individueel als collectief. Betrek mensen bij kleine aanpassingen om bewustzijn te vergroten en hen te betrekken bij de oplossingen.

De commons - Eindgebruikers nemen het heft in handen
Verandering in hoe we met energie en infrastructuur omgaan. Energieproductie is niet langer voorbehouden aan grote bedrijven; consumenten kunnen grotendeels in hun eigen behoefte voorzien. Een verschuiving naar 'Commons' waar de eindgebruiker de regie heeft.

Ruimte en Energie in samenhang - Energie als onderdeel van planning
Infrastructuur van energie was altijd een sluitpost bij ontwikkelingen in de leefomgeving. Maak energie ook onderdeel van langere termijn planningsprocessen in de leefomgeving.

Nieuwe rol - Faciliteren en drempels wegnemen
Netbeheerders hebben niet alleen de taak om energie-infrastructuur te beheren en uit te breiden, maar ook om ondernemers en burgers te faciliteren en drempels weg te nemen voor lokale balansoplossingen.

Deel dit:
1 reactie

Henk de Hartog

do 16 november 2023 08:09
Zoals het hoort, in de politiek en bij de Overheid is de Chaos compleet, Provinciale Staten van Gelderland gooit Gelderland op slot voor wind op land omdat men denkt dat verduurzaming zorgt voor congestie. Hoe kunnen we laten zien dat het anders is?