Bericht

Veghelse ondernemers aan de bak met lokaal energiesysteem

Geplaatst op 18 oktober 2023, 16:51 uur
Illustration

Op donderdagavond 5 oktober was Transform op bezoek bij VanderLanden in Veghel. Daar markeerde Essent, Kuipers en Brink het startschot voor de ontwikkeling van een Lokaal energiesysteem over 5 aaneengesloten bedrijventerreinen in Veghel (verenigd in Platform Ondernemend Meierijstad). De gezamenlijke bedrijventerreinen (waar in totaal 400 bedrijven zijn gevestigd, onder andere Campina) gebruiken nu voor 60.000 huishoudens aan aardgas en 150.000 huishoudens aan elektriciteit en dagelijks rijden er 4.500 diesel vrachtwagens op en af. 

Het doel van de bedrijven is om ruim voor 2040 klimaatneutrale energievoorziening te realiseren en slechts een fractie van de benodigde capaciteit op het landelijke netwerk te benutten (30% ten opzichte van de toekomstige elektriciteitsverwachting). Dit willen ze onder andere doen door gezamenlijke laadinfrastructuur, gedeelde warmte- en koude netwerken, opslag en betere afstemming van vraag en aanbod op lokaal niveau te realiseren.

Bewust van het belang van passende energie-infrastructuur

De uitbreidingsplannen van het bedrijventerrein lopen al snel tegen de grenzen aan van het bestaande elektriciteitssysteem in Noord-Brabant. De regio ging al vrij snel op slot bij de steeds roder kleurende netcongestiekaarten. De geplande uitbreidingen van de regionale netbeheerder Enexis zijn naar verwachting ook niet groot genoeg om in de toekomstige ambities te kunnen voorzien. Het is de bedrijven in Veghel snel duidelijk dat zij ook lokaal oplossingen moeten ontwikkelen om een gunstig ondernemersklimaat te behouden. De bedrijventerreinen herbergen ook industrie die afhankelijk is van het gunstige logistieke klimaat in Veghel met aanpalende snelwegen en het kanaal. Verkassen naar een locatie met passende infrastructuur is geen voor de hand liggende optie.

Lokale oplossingen ontwikkelen kan echter niet alleen. Daar heb je elkaar voor nodig. Wellicht is het de Brabantse Verenigingscultuur die zorgt dat de bedrijven elkaar al snel opzoeken en gezamenlijk naar oplossingen gaan zoeken. 

Bedrijven stappen in gat

Essent, Kuipers en Brink gaan gezamenlijk het avontuur aan om zorg te dragen voor de ontwikkeling, bouw en exploitatie van het toekomstige energiesysteem. Zij zien hun gezamenlijke propositie als antwoord op de toenemende netcongestie en de inmiddels 6.600 bedrijven die in de wachtrij staan om een verzwaring van het netwerk te krijgen. 

Gezamenlijk hebben zij de expertise en ervaring in huis om een lokaal systeem mogelijk te maken. Ook het moederbedrijf van Essent, E.on heeft handson ervaring met lokale energiesystemen buiten NL. 

Met belangstelling tegemoet

De noodzaak in Veghel is helder, bedrijven zijn goed georganiseerd en kundige ondernemers zijn opgestaan om het te gaan realiseren. Als het hier kan dan kan het bijna overal in Nederland. We blijven het project goed volgen en zullen periodiek bij de intiatiefnemers inchecken.

 

 

Deel dit: