Bericht

Logistieke hotspot Medel werkt aan de Wereld van B

Geplaatst op 9 oktober 2023, 17:19 uur
Illustration
profile picture
Henk de Hartog

Mobiliteit is net als transport een van de grote uitdagingen voor de transitie van fossiel naar duurzaam. met name op logistieke hot spots zoals Medel bij Tiel heeft dit een enorme impact op de energievoorziening of het nu E wordt of H2 of iets anders, het moet gebeuren. Bedrijven staan voor belangrijke keuzes, Samen met Eregie wordt er nu op Medel en 7 andere bedrijventerreinen in Tiel en in de omgeving gewerkt aan de wereld van B. Eregie gaat hier een brug bouwen van de wereld van A naar de wereld van B met 82 transport bedrijven en 47 distributiebedrijven (centra's).

Ontwerp principe is het maximaal gebruik van lokale duurzame bronnen (zon, wind en Ultra Diepe Geothermie) en combinatie met lokale opslag en productie (H2).

Eregie maakt deel uit van het consortium Path2Zero (verduurzaming binnenvaart) binnen de werkgroep Infrstructuur en maakt daarmee ook de connectie tussen de weg en het water.

Op Medel gaan nu 5 werkgroepen werken aan de inrichting van de wereld van B, voor het eind van dit is hiervoor de roadmap gereed en kan de bouw beginnen, dankzij de input van de deelnemers van de Transform Hackthon en de club van Wageningen.

Documenten
Deel dit: