Bericht

Wat staat Transform in de nazomer te wachten?

Geplaatst op 23 augustus 2023, 12:37 uur
Illustration

Terwijl we ons een weg banen door deze typisch regenachtige Nederlandse zomer, delen we graag wat Transform de komende tijd te wachten staat.

Transform Meetup - Nationaal Energieplan (VOL!)

Net voor de vakantiemodus toesloeg, werd een belangrijk beleidsdocument onthuld: het Nationaal Plan Energiesysteem. Een speciaal hoofdstuk in dit document is gewijd aan lokale energiesystemen. Daarom organiseren we eind augustus een meet-up om met elkaar hierover in gesprek te gaan. In overleg met het ministerie van Economische Zaken & Klimaat is ons gevraagd om bij te dragen aan de bouwstenen voor de visie op lokale energiesystemen en hoe we gezamenlijk kunnen helpen met het cijfermatig onderbouwen van de waarde van het decentrale model. De meetup zal aan het eind van de middag plaatsvinden op 31 augustus in Arnhem bij Alliander.

Transform Sprints in actie

Onze Transform Sprints zijn in volle gang, hier is een glimp van onze sprintvoortgang:

Adaptief Beleid: We werken aan een projectvoorstel dat beleid en uitvoering naast elkaar plaatst. Samenwerkingen met Geert Teisman, Provincie Noord Brabant en Gemeente Breda zijn in ontwikkeling, gericht op het experimenteren met nieuwe methodologieën in een afgebakend gebied.

Digitaal Ontwerp: In samenwerking met de gemeente Emmen, Provincie Drenthe en Topsector Energie schrijven we een voorstel voor een digitale tweeling van lokale energiesystemen. Onze focus ligt op samenwerkingsalgoritmes voor schaalbare digitale modellen, die overheden en netbeheerders naar logische afbakeningen leiden. Het voorstel is opgenomen in het programma ETOSE van de provincie Drenthe.

Mobiliteitsrevolutie: In samenwerking met het Ministerie van I&W, Rijkswaterstaat en Missieteam D+ gaan we een ontwerpsprint aan om te verkennen hoe duurzame mobiliteit lokale energiesystemen kan katalyseren. Denk aan onze WatthubXXL, een katalysator voor verandering. Datum en uitnodigingsmail volgen snel.

Moderne Commons: In samenwerking met EnergieSamen en Essent pionieren we een democratisch besturingsmodel. Geïnspireerd door Nederlandse waterschappen, combineren we moderne technologie om eenvoudige toegang tot lokale energiegemeenschappen mogelijk te maken. Doel is om binnen 10 jaar iedereen de mogelijkheid te geven zich laagdrempelig aan te melden voor een lokale energiegemeenschap.

Buurtontwerpen: In samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Programma Mooi Nederland creëren we ontwerpprocessen voor nieuwe ruimtelijke richtlijnen. Deze principes kunnen toegepast worden voor de (her-)ontwikkeling van woonwijken en buurten.

Een gezamenlijke ontwerpreis

Terwijl elke sprint unieke paden verkent, verbindt een gemeenschappelijke noemer ze allemaal: toewijding aan het vormgeven van het energiesysteem van de toekomst. We onderzoeken de mogelijkheid om de ontwerpprocessen te bundelen tot één dynamisch evenement, waarbij synergie en nieuwe perspectieven over disciplines heen worden gestimuleerd.

Deel dit: