Bericht

Evoluerende ontwerpregels voor effectieve energiesystemen

Geplaatst op 18 augustus 2023, 12:20 uur
Illustration

Met bijna twee decennia in de Nederlandse energiesector, besef ik dat ik deel uitmaak van een gevestigd systeem dat moet veranderen - een gedachte die soms ongemakkelijk aanvoelt. Het bewustzijn van verandering wekt vaak meer vragen dan antwoorden. Maar ik heb geleerd dat het niet-weten een beginpunt is, geen eindstation. Het vergt moed om actief te leren en ons aan te passen aan de nieuwe realiteit.

De dynamiek van ons energiesysteem vraagt om aanpassingen. Grondstoffen verschuiven, traditionele opwekking verliest effectiviteit en de honger naar alternatieve energiebronnen groeit. Dit alles leidt tot gedecentraliseerde energieproductie, waardoor de ontwerpregels voor effectieve energiesystemen zich gestaag herschikken.

Een tijdloze dans van verandering

Verandering is geen nieuwkomer in ons energiesysteem. De afgelopen eeuw heeft ons getoond hoe ontwerpregels voortdurend mee-evolueren. Het dominante centrale model ontstond in de jaren '60-'70 als reactie op de naoorlogse elektriciteitsvraag. Toch was dit slechts een moment in de geschiedenis, aangezien lokale, decentrale netwerken eeuwenlang de norm waren. Onze ontwerpregels zijn altijd afgestemd op maatschappelijke behoeften, technologische innovaties en grondstofbeschikbaarheid.

De kunst van vooruitzien

Hoe kunnen we deze bewegende ontwerpregels zichtbaarder maken? Hoe betrekken we alle belanghebbenden, aangezien ons toekomstige energiesysteem al in de maak is? Gemeente Emmen biedt een intrigerende casus. We verkennen gezamenlijk nieuwe ontwerpregels en creëren een gedeelde kennisbasis voor toekomstige energie-infrastructuur. Dit gaat niet om bestaande normen, maar om een vooruitziende blik.

Versneld leren

De transitie eist snel leren, maar dat kan niet altijd op kritieke infrastructuur. Daarom toetsen we nieuwe ontwerprichtlijnen digitaal met moderne data en IT-technologieën. Digitale simulaties versnellen scenario's en leiden tot snellere, slimmere beslissingen. Met generatieve AI verkennen we zelfs ontwerpen die bovengrondse infrastructuur minimaliseren.

Deel dit: