Bericht

We ontwikkelen een nieuw decentraal model naast het bestaande

Geplaatst op 6 juli 2023, 15:57 uur
Illustration

Voor Transform deden wij een analyse van het NPE. Wij zijn enthousiast en dat heeft een aantal redenen. Link naar het NPE

Transformatief pad
De transitie naar een duurzaam energiesysteem is onzeker en complex. Je kunt er geen blauwdruk of passende scenario’s voor schrijven (helaas. De aanpak die het NPE kiest geeft ruimte voor die onzekerheid en complexiteit. Er wordt een gedeeld toekomstperspectief geplaatst, transitiepaden benoemd en onzekerheid wordt niet geschuwd. De inhoudelijke opgave staat centraal met duidelijke publieke uitgangspunten voorop. Waaronder rechtvaardigheid om huidige en toekomstige generaties een stem te geven in deze grote verbouwing die veel mensen gaat raken.

De aanpak lijkt wat dat betreft meer op “Transformative pathways” modellen zoals 3Horzions van Bills Sharpe of het X-curve model van DRIFT op zijn gebaseerd.Deze aanpak leent zich beter voor de transitie, omdat het meer flexibiliteit biedt om tijdig in te spelen op opkomende ontwikkelingen in de markt/ uitvoering zonder focus te verliezen op de opgave.

Hoog inzetten en versnellen
Ondanks dat het huidige systeem piept en kraakt, zet het NPE de lat verder omhoog. Dat lijkt bijna een tegenstelling maar dat is wel de paradox waar we in zitten. We moeten sneller. In 2050 gaan we tot 4x meer elektriciteit verbruiken en moeten daarvoor het gehele systeem 4x zo snel verbouwen (100 jaar opbouw naar 25 jaar verbouw). De uitdaging is 42.
Daarbij maakt het NPE de strategische keuze om het eigen nationale verbruik (exclusief de export sectoren) met binnenlandse energiebronnen af te dekken. Zodoende afhankelijkheid met externe landen op kritische gebieden drastisch te verlagen.

Dat betekent dat we bestaande werkwijzen niet kunnen blijven optimaliseren maar aan transformatieve oplossingen moeten werken. Oplossingen die de opgave in handbereik brengen in de tijd die er voor staat. Het dwingt tot anders handelen en denken. Vanuit de opgave met de bal in het midden (de tussenruimte).

Nieuw model ontwikkelen naast het bestaande
In de hoofkeuzes van het NPE staat dat het energiesysteem van de toekomst centraal en decentraal is. Dus naast het bestaande model wordt er ook gewerkt aan een nieuw opkomend decentraal model.

Voor deze decentrale energiesystemen zijn ook 3 additionele uitgangspunten gedefinieerd;
1)    Beperking van energie
2)    Energie die lokaal nodig is, zoveel mogelijk lokaal opwekken
3)    En koppelen aan andere opgaves in de leefomgeving
Principes die we ook herkennen uit de ontwerpprincipes van de wereld van B.

Het decentrale model is een opkomende ontwikkeling (disruptive) die het energiesysteem van de toekomst enorm kan ondersteunen en versnellen. Dat vraagt om een radicale andere aanpak in marktordening, beleid en systeemontwerp. De eerste stappen om dat actief te onderzoeken worden nu gezet in het NPE.


In verbinding het nieuwe vormgeven
De stap om een decentraal model toe te staan naast het bestaande model is gezet! En dat is top. Maar hoe gaat dat model er uit zien en wat vraagt dat van de verschillende partijen. Dat zijn ook nog blinde vlekken in het NPE.

Daar kunnen wij als Transform community een belangrijke rol spelen! Wie wilt met ons in gesprek over wat nu al toegevoegd kan worden in het NPE? Wat missen we nog en wat zou er juist uit moeten!? En kunnen we de waarde van het decentrale model al verder kwantificeren en goede voorbeelden geven?

We zijn benieuwd of jullie deze zomer hier met ons over in gesprek willen. Reageer op deze post en op forthefutureofenergy.nl

Deel dit: