Activiteit

Bijeenkomst 'Hoe helpt energie lokale Ruimtelijke Ontwikkeling?'

woensdag 19 juni 2024 , 9:00 - 13:00 uur
Illustration

In samenwerking met programma 'Mooi NL' van het ministerie van BZK en verschillende Nederlandse gemeenten, organiseert Transform op woensdag 19 juni 2024 een besloten bijeenkomst over energie in lokale ruimtelijke ontwikkeling waarin we willen ontdekken hoe energie lokale ontwikkeling helpt in plaats van in de weg zit. Dat zal zijn op een centrale locatie in het land, waarschijnlijk Utrecht. De bijeenkomst is onderdeel van het gezamenlijke project ‘energie in lokale ruimtelijke ontwikkeling’ waar we samen aan werken. We nodigen u persoonlijk uit om deel te nemen aan deze bijeenkomst.

Wil je erbij zijn?

De bijeenkomst is op uitnodiging. Als je erbij wilt zijn dan graag even een verzoek indienen via info@forthefutureofenergy.nl.

Achtergrond
In eerdere bijeenkomsten met een groot deel van de genodigden waaronder gemeenten, ministeries, wetenschappers, ervaringsdeskundigen en experts zijn we tot de conclusie gekomen dat we de lokale beweging die in het energiesysteem plaatsvindt ook ruimtelijk in goede banen moeten leiden. En dat terwijl vanuit ruimtelijk perspectief energie slecht één van de onderwerpen is. Die richten zich vooral op leefbaarheid met onderwerpen als bereikbaarheid, schoonheid en woongenot.

Jarenlang was energie daarbij een vanzelfsprekendheid en was het aanleggen van ‘een stekker’ voldoende. Dat is niet overal meer het geval, we moeten dus echt anders gaan kijken. We zien bijvoorbeeld dat woonwijken en bedrijventerreinen niet meer vanzelfsprekend van energie kunnen worden gezien. Stedelijke ontwerpers en planologen zullen opwek, opslag en het afstemmen van gebruik in tijd steeds vaker mee moeten nemen in hun plannen en ontwerpen. Daarbij rekening houdend met andere schaalniveaus. Een voorbeeld: Het energieprofiel gaat misschien wel een rol spelen bij de keuze welke soort bedrijven een plek krijgen op een bedrijventerrein omdat er anders simpelweg geen energie meer is. En: hoe krijgen we energie in stedelijke knooppunten waar het netwerk dat niet toe laat? Of: hoe zorg je voor een woonwijk die voor een groot deel zelfvoorzienend is zodat er maar minimaal transport nodig is? En wat betekent dat dan weer voor de balans op Tennet niveau?

#hoedan?
De vraag is natuurlijk: #hoedan? Het antwoord is heel complex, overal anders en lokaal is niet altijd de kennis en kunde aanwezig. Het blijkt ook niet vanzelfsprekend dat mensen die bezig zijn met het ruimtelijke domein regelmatig met de energie-experts overleggen. Daarom is het belangrijk om mensen bij elkaar te brengen rondom dit innovatievraagstuk. Samen willen we verbindende taal ontwikkelen tussen ruimte en energie en daarnaast instrumenten ontwikkelen die gebruikt kunnen worden in het ruimtelijk proces. Op die manier willen we eraan bijdragen om een brug slaan tussen werelden die elkaar nodig hebben maar uit een heel andere cultuur voortkomen.

Wat gaan we doen
Op dit moment werken we met een klein clubje experts uit energie en ruimte aan gemeenschappelijke taal door ontwerpprincipes te ontwikkelen. Deze principes vormen een praktisch handvat voor iedereen die energie in het lokale ruimtelijke domein een plek wilgeven. Het is een doorvertaling van de principes van de Wereld van B naar het lokale ruimtelijke domein.

Tijdens de bijeenkomst willen we met u en een exclusieve mix van mensen uit de praktijk, gemeenten (energie en ruimte), stedelijke ontwerpbureaus wetenschappers en ministeries aan de slag met casuïstiek om deze principes te toetsen. In een later stadium zullen ze breed gedeeld worden via bijvoorbeeld het NPRES congres en de jaarlijkse Mooi NL bijeenkomst.

Globaal programma

  1. Plenaire presentatie concept ontwerpprincipes;
  2. Werken aan een casuïstiek uit Bronckhorst, uit Amersfoort en uit Tilburg met behulp van de principes
  3. Bepalen wat noodzakelijke vervolgstappen zijn en wie die zou willen oppakken.
  4. Lunch
Locatie
Nog nader te bepalen
Deel dit: