Activiteit

Bijeenkomst: Hoe zorgen we dat energie ruimtelijke vraagstukken helpt?

donderdag 18 januari 2024 , 10:00 - 13:00 uur
Illustration

Samen met het Programma Mooi Nederland (https://www.mooinederland.nu/) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken organiseren we een bijeekomst met experts als hoofdvraag: “Hoe zorgen we dat energie ruimtelijke vraagstukken helpt in plaats van in de weg zit?” Wat is daarvoor nodig en wie hebben we daarvoor nodig? In de bijeenkomst brengen we voorlopers uit de lokale energietransitie samen met stedelijke veranderaars. We hebben een select gezelschap uitgenodigd zodat we de juiste mix aan perspectieven aanwezig hebben die nodig is om de vraag te kunnen beantwoorden. Er zijn mensen uit de praktijk, de wetenschap en ontwerpers vanuit de energiewereld en stedelijke vernieuwing aanwezig. Deze bijeenkomst is voor genodigden, vind u echter dat uw perspectief niet kan missen? Neem dan contact met ons op via info@forthefututeofenergy.nl

Achtergrond en programma
De energietransitie en stedelijke vernieuwing zijn onderwerpen die elkaar raken in de fysieke ruimte, boven en onder de grond. Dat klinkt logisch, maar wat betekent dit nou? Thema’s als woningbouw, bereikbaarheid, milieukwaliteit of waterbeheer zijn al langer een vast en vanzelfsprekend onderdeel van de ruimtelijke ordening op alle niveaus. Wat is er nodig om ervoor te zorgen dat de energietransitie, denk bijvoorbeeld aan het opwekken, opslaan en transporteren van warmte en elektriciteit, net zo goed wordt meegenomen bij het vernieuwen van steden en wijken als de ‘oudere thema’s’? Hoe kunnen we er met andere woorden voor zorgen dat energie en ruimtelijke ordening elkaar gaan versterken in de stad? Dat zijn vragen die voorlopers in de energietransitie en in het fysieke domein bezighouden, maar uiteindelijk natuurlijk in heel Nederland aandacht vragen. Wij zien de bijeenkomst van 18 januari als een mogelijke start van een serie bijeenkomsten. Doel is in eerste instantie om met een select gezelschap te verkennen welke vragen er leven op dit snijvlak van energie en ruimte, hoe we deze vragen te lijf kunnen gaan en welke mensen en netwerken we daarbij kunnen inzetten.
 
Meer over Transform
Transform is een voorlopersnetwerk van mensen uit de energietransitie die streven naar een robuust, schoon, rechtvaardig en lokaal energiesysteem. Website: https://forthefutureofenergy.nl/
 
Meer over Mooi Nederland
In het programma ‘Mooi Nederland’ staat ruimtelijke kwaliteit centraal. Het programma werkt aan een gedeeld beeld van de toekomst van ons land en regelt nieuwe concepten voor de inrichting van gebieden. Website: https://www.mooinederland.nu/

Deel dit: