Activiteit

Transform meetup: mobiliteit als katalysator voor lokale energiesystemen

dinsdag 10 oktober 2023 , 14:00 - 17:00 uur
Illustration

Samen met voorlopers en vernieuwers gaan we dieper in op de mogelijkheden van duurzame mobiliteit als katalysator voor de ontwikkeling van decentrale energienetwerken. We hebben de krachten gebundeld met het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, Rijkswaterstaat en het Missieteam D+ van het missiegedreven innovatiebeleid (EZK).

Transform en het missieteam zijn tot de conclusie gekomen dat mobiliteit te weinig als kans gezien wordt voor de energietransitie. We zijn ervan overtuigd dat duurzame mobiliteit ook heel vaak een versneller kan zijn, mits gecombineerd met andere vraagstukken. Tegelijk zijn we tot de conclusie gekomen dat we die kansen alleen gaan identificeren als we voorlopers uit de energietransitie koppelen aan voorlopers uit de wereld van mobiliteit. We zien deze bijeenkomst als een richtinggevende start waar waarschijnlijk een serie van bijeenkomsten uit voort zat komen.

Kernvraag van de bijeenkomst
“Hoe kan duurzame mobiliteit een katalysator zijn voor de ontwikkeling van decentrale energienetwerken?”

💡 Wat is de potentie van duurzame mobiliteit als drijvende kracht achter lokale energierevoluties? Markeer welke revoluties we nu moeten verder moeten initiëren / opschalen en welke 'sommen’ we moeten maken om dat te onderbouwen. 
💡Elektrificatie van diverse sectoren zal leiden tot een verbazingwekkende 300 tot 400% stijging van ons totale elektriciteitsverbruik in 2050, mits wij andere ontdekkingen doen: welk pad is nog niet bewandeld?  
💡 We laten ons graag inspireren door succesverhalen zoals Watthub XL, waar een heel ecosysteem van elektriciteitsopwekking en - laden voor zwaar materieel is gecreëerd.
💡 Samen willen we ontdekken aan waar nieuwe afspraken over moeten worden gemaakt, welk leiderschap nodig is om de toekomst verder vorm te geven en welke andere partijen we in deze reis moeten gaan betrekken.

Deze bijeenkomst is op uitnodiging. Wil je er ook bij zijn? Stuur dan even een berichtje naar Xander of Lennart.

Met vriendelijke groet

Rob de Groot, Henny de Jong, Xander Smit, Lennart Lalieu

Deel dit: